Moj internet dnevnik
Stranac
Blog
četvrtak, srpanj 22, 2010

I koji čini da rastu pašnjaci, i potom èini da postanu tamna bujica. (Kur’an –prijevod značenja-  87- Al-A'la, 4-5)

Rije
č koju smo u navedenom ajetu preveli sa ''bujica'' jeste arapska rijeè ''gusaen''. A riječ, koju smo preveli sa ''tamna'' u Kur'anu se spominje kao ''ehva''.
Nafta, fosilno gorivo, uglavnom nastaje kao rezultat dugotrajnog procesa u kojem biljke, poput algi poniklih u raspuklinama stijena, uz utjecaj razli
čitih bakterija, bivaju izložene različitim hemijskim procesima. Vlada općeprihvaćeno mišljenje da je nafata organskog porijekla. Pašnjaci, koji su stvoreni prije stvaranja čovjeka, pored ekološke ravnoteže Zemlje, imale su ''zadatak'' i da se kasnije pretvore u naftu. Od ovih ostataka, koji sumilionima godina truhlu u morskim dubinama, ostale su masne materije, koje su se kasnije, hemijskim procesima pretvorile u naftu.
Nafta, tamna viskozna teku
ćina, pokazuje odlike ''bujice'', kako se to ističe u navedenom ajetu. U većini slučajeva nafta se sa mjesta na kome je nastala premješta na druga mjesta. Nije, dakle, takve graðe da se direktno taloži na mjestu gdje je nastala, već se, poput bujice, kreće, premješta i kada naiðe na tvrdo stijenje tu se i taloži. Otkrivena nalazišta nafte formirana su tako što je takvo stijenje zadržavalo naftu.
Ukratko, kako se to i u Kur'anu spominje, nafta je:
1. Organskog porijekla, kao što i biljke,
2. Tamne boje,
3. Kre
će se kao bujica.

ULOGA NAFTE U NAŠEM ŽIVOTU

Otkrivanje nafte se na sljedeći naćin objašnjava u enciklopediji Temel Britannica: ''Do sredine XIX stoljeća sirova nafta se skupljala u lokvama, na mjestima gdje je prirodno izbijao na površinu. Zbog toga što je izbijala na izvorima na kojima se napaja stoka ili bunarevima otvorenim radi vaðenja slane vode, nafta se u većini slučajeva dožviljavala kao nepoželjna materija. U SAD-u su 1850-ih godina, prvo Ferris, a potom Kier, otpočeli sa prvim radovima na korištenju nafte kao goriva za lampe. Edwin L. Drake je 27. augusta 1859. naišao na naftu na dubini od 21 m. Zbog toga što je sigurniji od rizičnog posla kao što je lov na kitove i što je izvor jeftinijeg goriva za lampe, nafta je našla spremno tržište. Na kraju je započela navala na naftu i era nafte...''
Po
četkom ere nafte, polja njenog korištenja su se konstantno širila. Uzvišeni Allah je u ovu materiju ugradio takve hemijske odlike da nam, nakon prerade, u novim strukturama i oblicima koristi u različitim sferama. Mazut, benzin i kerozin najpoznatiji su derivati sirove nafte. Manje poznati derivati imaju nevjerovatno polje korištenja. Nafta se nalazi u svijećama i lakovima; parfemi, kozmetički preparati, pa čak odreðene materije koje sprećavaju kvarenje sira pripremaju se od naftnih derivata. U lijekovima, koji se koriste protiv insekata, takoðer se nalaze derivati nafte. Etilen, koji se koristi za vještačko sazrijevanje paradajza, aceton, koji se koristi u proizvodnji lakova za nokte, hemijske materije koje se koriste u proizvodnji vještačkog kaučuka, plastike i tečnih deterdženata, te različite vrste lijekova postoje zahvaljujuæi nafti. Mnogi tekstilni proizvodi koje oblačimo se, isto tako, proizvode zahvaljujući naftnim derivatima.
Pri
ča koja počinje truhljenjem neke trave i algi na naftnim nalazištima koja, ispod zemlje, izbijaju kao bujica, nastavlja se u deterdžentima, majicama, lakovima za nokte. U 4. i 5. ajetu sure ''Al-A'la'' aludira se na naftu. A u prethodnom ajetu naglašeno je kako Sveznajuæi Allah sve s mjerom odreðuje.

Hvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg, koji sve stvara i
čini skladnim, i koji sve s mjerom odreðuje i nadahnjuje.
(Kur’an –prijevod zna
čenja-  87- Al-A'la 1-3)

qalem @ 23:18 |Isključeno | Komentari: 0
Arhiva
« » ruj 2016
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Brojač posjeta
26977
Index.hr
Nema zapisa.